درباره شرکت فارمالیان

شرکت تولیدی و بازرگانی ماورای صنعت شفق لیان با واردات و تامین برترین نهاده های کشاورزی در سطح اول دنیا و با اتکا به نیروهای فنی کارآزموده و آگاه به مسائل کشاورزی، زیست محیطی و مشارکت در توسعه پایدار بخش کشاورزی، حفظ محیط زیست و همراه با ارتقاء کیفیت در بخش کشاورزی را همواره سرلوحه اهداف تجاری و بازرگانی خود قرار داده است.

این مجموعه با تلاش های فراوان موفق به همکاری با برندهای برتر جهانی شده و رشد و نوآوری را به کشاورزان در تمام نقاط کشور عزیزمان ایران ارائه نموده است.

بازرگانی ماورا با ثبت برند فارمالیان وبا بهره گیری از متخصصین و کارشناسان تحصیل کرده در داخل و خارج از کشور در زمینه بازرگانی، صنعت، و کشاورزی ،سهم بسزایی در خدمت رسانی به توسعه و رشد و نوآوری در زمینه کشاورزی داشته است.