ارتباط با فارمالیان

دفتر مرکزی فروش

شیراز، خیابان هدایت، حدفاصل پوستچی و صورتگر، پلاک ۴۳، طبقه دوم، واحد ۲.
تلفن: ۳۲۳۴۱۲۶۷-۰۷۱

همراه: ۰۹۱۷۴۹۳۸۸۷۲

دفتر بازرگانی

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک، ساختمان مهدی، طبقه دوم، پلاک ۶.
تلفن: ۹۱۰۲۱۴۲۶-۰۷۷

دفتر تجارت خارجی

ترکیه، استانبول، آتاشهیر، منطقه فینانس کنت، خیابان آنکارا، پلاک ۵، واحد۳.
تلفن: ۰۰۹۰۵۳۵۳۶۲۸۵۶۳